Słowniczek

 1. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jako firma: Magdalena Wojciechowska, ul. Dolomitowa 22, 05-077 Warszawa, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o numerze NIP 9522007862, REGON 521888143.

Dane kontaktowe:

adres: Dolomitowa 22, 05-077 Warszawa

e-mail: emwustudio@gmail.com

telefon: 514 214 895

 1. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 2. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.emwustudio.pl
 4. Umowa zawarta na odległość– umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 7. Konto– konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 8. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 9. Formularz zamówienia– interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, gdzie widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu oraz istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 11. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 12. Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

 • 1. Informacje ogólne

 

 1. Informacje na temat wszystkich sprzedawanych produktów i ich dostępności znajdują się na stronie internetowej sklepu.
 2. Wszystkie produkty oferowane na stronie sklepu internetowego są nowe i wolne od wad, chyba, że jest to odpowiednio oznaczone w indywidualnym opisie produktu. Większość produktów oferowanych na stronie sklepu internetowego jest wykonywanych ręcznie a co za tym idzie ich wygląd może odbiegać od przemysłowych standardów a każdy produkt jest unikatowy. Wszelkie drobne niedoskonałości, których opis jest zawarty w karcie produktu, nie mogą być podstawą reklamacji.
 3. Wszystkie produkty oferowane na stronie sklepu internetowego są wytwarzane w Polsce.
 4. Nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, jakie mogą wystąpić, wynikają z powodów technicznych i nie mogą być przedmiotem reklamacji. Jednakże Sprzedający dołoży starań, aby fotografie prezentowanych produktów były jak najwyższej jakości i najlepiej oddawały ich wygląd rzeczywisty. W razie wątpliwości prosimy o uprzedni kontakt ze Sprzedawcą.
 5. Klient, korzystając z przygotowanego serwisu internetowego, przez całą dobę może składać zamówienie wskazując produkty, którymi jest zainteresowany i wybierając ich odpowiednią ilość w wirtualnym koszyku.
 6. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 7. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 8. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT)
 9. Ceny nie zawierają kosztów wysyłki produktów. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie sklepu. Zmiana ceny nie obejmuje produktów, na które wcześniej zostało złożone i potwierdzone zamówienie.

 

 • 2. Zakładanie Konta w Sklepie

 

 1. Zakładanie konta w sklepie nie jest obowiązkowe, ale ułatwia śledzenie zamówienia czy ponowne zakupy.
 2. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie podstawowych danych potrzebnych do wysyłki produktów.
 3. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 4. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła, wcześniej ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 5. W każdej chwili Klient ma możliwość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie.

 

 • 3. Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu),
 5. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” / kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 6. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniami § 5.

 

 • 4.Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Produktu:

Na terenie Polski:

-Kurier DPD – 15zł

-Kurier DPD eko wysyłka – 14zł (Twoje zamówienie może przyjechać zapakowane np. w używany karton i zabezpieczone w materiały pochodzące z recyklingu)

-Paczkomaty In Post – 15zł (proszę o wpisanie w uwagach do zamówienia nr paczkomatu, do którego ma być dostarczone Twoje zamówienie)

Poza granicami Polski:

Kurier DPD – od 50zł (wycena indywidualna w zależności od regionu, przed złożeniem zamówienia proszę o wcześniejszy kontakt na emwustudio@gmail.com)

 • W przypadku zamówień powyżej 200 złkoszty przesyłki pokrywa sklep.
 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  • Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
  • Płatność za pośrednictwem systemu Pay-Pal
  • Płatność online obsługiwaną przez Przelewy24
  • operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 

 • 5. Wykonanie umowy sprzedaży

 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 3 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
  • płatności przelewem Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  • Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 4 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia. Towar dostępny w magazynie wysyłamy w przeciągu 2-4 dni roboczych, towar na zamówienie – w zależności od wcześniejszych ustaleń z Klientem. Staramy się by czas realizacji był możliwie najkrótszy i o jego długości informujemy klienta indywidualnie.
 4. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  • W przypadku towarów dostępnych w magazynie:
   – przy wyborze przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  • W przypadku towarów dostępnych na zamówienie termin jest potwierdzany z Klientem indywidualnie w wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną.
 5. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski. Dostawy poza granicami Polski są ustalane indywidualnie z Klientem przed złożeniem zamówienia.
 6. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 7. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru bądź opóźnienie w dostarczeniu towaru wynikające z błędnie podanego adresu dostawy lub nieobecności w miejscu dostawy odbiorcy. Sklep internetowy nie ponosi także odpowiedzialności za uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu przez wykonawcę dostaw. Wszelkie reklamacje i roszczenia w tej sprawie należy kierować do firm wykonujących dostawy.
 8. W przypadku niedostępności części zamówionego towaru Sklep niezwłocznie poinformuje o brakujących elementach zamówienia w formie mailowej. Klient będzie miał możliwość podjęcia decyzji o odstąpieniu bądź zmianie zamówienia.
 9. Jeżeli klient zapłacił za już zamówiony towar, którego realizacja okazała się niemożliwa, Sklep zwróci w ciągu 24h pieniądze na to samo konto, z którego została dokonana płatność.
 10. Do każdego zamówienia dołączony jest rachunek (w formie wydruku dołączonego do zamówienia bądź w wersji elektronicznej wysłanej na adres majlowy Klienta. Nie wystawiamy faktur VAT.
 11. W chwili wysyłki zamówienia klient otrzymuje drogą mailowa informację o wysyłce zamówienia. Jeżeli klient podał numer swojego telefonu w trakcie składania zamówienia, numer ten będzie przekazany firmie kurierskiej by ułatwić kontakt i dostawę towaru. W przypadku, gdy przesyłka nosi znamiona zewnętrznych uszkodzeń, prosimy o rezygnacje z jej odbioru i zwrócenie paczki kurierowi oraz wypełnienie formularza poświadczającego uszkodzenie przesyłki. Sugerujemy także rozpakowanie nieuszkodzonej przesyłki przy kurierze. W przypadku uszkodzenia towaru w transporcie należy wypełnić protokół szkody – ten dokument jest podstawą reklamacji wysyłki u firmy przewozowej.

Klient może dokonać zmian w zamówieniu aż do dokonania wysyłki, w tym celu należy się skontaktować ze sklepem na adres mailowy emwustudio@gmail.com.

W przypadku rezygnacji z zamówienia po dokonanej wpłacie na konto lub zmiany zamówienia związanej ze zmniejszeniem należnej kwoty do zapłaty, sklep internetowy zwróci pieniądze na konto, z którego otrzymał płatność z przeciągu 7 dni roboczych.

 • 6. Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone powyżej.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 10. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 13. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 14. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 15. W przypadku, gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 16. W przypadku niedopełnienia przez Klienta warunków zwrotu, a w szczególności zwrócenia używanych lub uszkodzonych produktów, niedopełnienie terminu złożenia oświadczenia – zwrot nie zostanie przyjęty do realizacji, a odesłanie do Klienta zwracanych produktów nastąpi wyłącznie po powtórnym uiszczeniu wpłaty na wskazane przez Sprzedającego konto bankowe kosztów wysyłki, zgodnej z aktualną taryfą na stronie Sprzedającego.

 

 • 7. Reklamacja i gwarancja
 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres sklepu:

Dolomitowa 22, 05-077 Warszawa

Sprzedający jest zobowiązany do wydania towaru pozbawionego wad. W przypadku, gdy Klient stwierdzi wadę otrzymanego towaru przysługuje mu prawo do złożenia reklamacji na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza w przepisach o rękojmi za wady, zawartych w art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.).

 1. Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej na adres Sprzedającego lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: emwustudio@gmail.com.

 

 1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

-imię i nazwisko lub firmę kupującego;

-adres zamieszkania/siedziby do korespondencji;

-dołączony dowód zakupu produktu (np. rachunek, dowód przelewu itp.);

-dokładne oznaczenie reklamowanego towaru;

-wskazanie wady opisującej niezgodność towaru z umową i daty jej wystąpienia;

-żądanie reklamującego (odstąpienie od umowy, obniżenie ceny, wymiana produktu, usunięcie wady);

-datę wniesienia i podpis składającego reklamację.

 1. Sprzedający w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

 

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych produktów.

 

 • 8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.phphttp://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.phporaz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

 • 9. Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 6. Pełna treść Polityki Prywatności i zgody na wykorzystywanie danych osobowych znajduje się pod linkiem Polityką Prywatności [link]

 

 • 10. Postanowienia końcowe

 

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.